„ПРЕЗАРЕДИ КАРИЕРАТА СИ“ 2023

КАРИЕРНО ИЗЛОЖЕНИЕ И ФОРУМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ВЪВ ВЕИ ИНДУСТРИЯТА

ЗА СЪБИТИЕТО

Кариерният форум „Презареди кариерата си“ 2023 е първото по рода си събитие в България с фокус върху възможностите за професионална реализация във ВЕИ сектора. Форумът се организира от сдружение „Соларна Академия България“ и M3 Communications Group, Inc.

Събитието събира на едно място видни представители на енергийния сектор от държавната администрация, бизнеса, реномирани академични институции, НПО, инвеститори, експерти, както и амбициозни кадри, които искат да се развиват в тази област. Гостите на събитието ще имат уникалната възможност да се запознаят с реалните възможности и кариерните перспективи в най-динамично развиващия се сектор на възобновяемата енергия.

КОГА и КЪДЕ

17 май 2023 г. | 10:00 ч. – 16:00 ч.

Astoria Grand Hotel
/бул. „Ген. Тотлебен“ 8, София/

ТЕМИ

РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрацията за събитието е безплатна. Необходимо е да попълните регистрационната форма по-долу.

ПРОГРАМА

10:00 – 10:30 Регистрация и запознаване с изложението на компаниите.

10:30 – 10:35 Откриване на събитието и изказване на благодарствени слова към партньорите от Максим Бехар, изпълнителен директор на M3 Communications Group, Inc.
*Модератор: Максим Бехар, изпълнителен директор на M3 Communications Group, Inc.

10:35 – 10:50 Въведение от д-р инж. Веселин Тодоров, председател на Сдружение „Соларна академия България”

 

10:50 – 12:30 

ЧАСТ 1: „ПРЕДИМСТВАТА И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА РАБОТАТА ВЪВ ВЕИ СЕКТОРА”

 

10:50 – 11:20 ИНДИВИДУАЛНИ ИЗКАЗВАНИЯ:

(20’) Тема: „Държавна политика в областта на пазара на труда във ВЕИ сферата“ 

Изказване от:
● (10’) Наталия Ефремова – зам. министър на труда и социалната политика
● (5’) Надежда Богданова – кариерен консултант към ЦА на Агенция по заетостта
● (5’) Веселка Маркова – главен експерт в отдел „Професионално ориентиране и обучение на възрастни“, ГД „Услуги по заетостта” на Агенция по заетостта

(10’) Тема: „Предимствата и предизвикателствата на работата във ВЕИ сектора“ 

Изказване от:
● (10’) Цветан Симеонов – председател на Българската търговско-промишлена палата (БТПП)

11:20 – 12:30 ПЪРВА ПАНЕЛНА ДИСКУСИЯ:
Тема: „Бъдещето на ВЕИ сектора в България, предимствата на кариера в сектора и перспективи за развитие.“

Участници:
● д-р инж. Веселин Тодоров – председател на сдружение „Соларна академия България”
● Наталия Ефремова – зам. министър на труда и социалната политика
● Цветан Симеонов – председател на Българската търговско-промишлена палата (БТПП)
● Надежда Богданова – кариерен консултант към ЦА на Агенция по заетостта
● Веселка Маркова – главен експерт в отдел „Професионално ориентиране и обучение на възрастни“, ГД „Услуги по заетостта” на Агенция по заетостта
● Васимир Радулов – председател на Балкански водороден клъстер
● инж. Красимир Стоянов – изпълнителен директор на Институт за водород и високи технологии

12:30 – 13:10 Обедна почивка 

13:10 – 15:30
ЧАСТ 2: ОБРАЗОВАНИЕТО И ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

 

13:10 – 13:40 Презентация на ученици от Професионална гимназия по електротехника и електроника – гр. Пловдив

13:40 – 14:10 ИНДИВИДУАЛНИ ИЗКАЗВАНИЯ:
(70‘) Тема: „Образованието като катализатор на енергийния преход“ 

Изказване от:
● (10’) Мария Минчева – заместник-председател на Българска стопанска камара (БСК)
● (10’) д-р Милена Кьосева – управител на Център за професионално обучение към Българска асоциация „Отопление, вентилация и климатизация“
● (10’) проф. д-р инж. Любомир Димитров – заместник ректор на Технически университет – София

14:10 – 15:30 ВТОРА ПАНЕЛНА ДИСКУСИЯ:
Тема: „Как образованието може да подкрепи енергийния преход към ВЕИ технологии?“ 
 – Какви умения и компетентности са необходими за работа с възобновяеми източници на енергия?

Участници:
● д-р Милена Кьосева – управител на Център за професионално обучение към Българска асоциация „Отопление, вентилация и климатизация“
● проф. д-р инж. Любомир Димитров – заместник ректор на Технически университет – София
● доц. д-р инж. Христо Тодоров Ибришимов – ръководител на катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ към Технически университет – Габрово
● доц. д-р инж. Орлин Петров – ръководител на катедра „ЕСЕО“ и ръководител на отдел „Развитие на академичния състав“ към Русенски университет „Ангел Кънчев“

15:30 – 15:50 Награждаване

15:50 – 16:00 Закриване на събитието

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР

ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

ПАРТНЬОРИ

МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ

СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

Scroll to Top